Misja:

Na rynku usług prawniczych jest coraz więcej kancelarii prawnych, jednak stosunkowo niewiele jest tych nie będących korporacyjnymi molochami, lecz o stosunkowo wąsko obranej specjalizacji. Opracowując ideę naszej kancelarii braliśmy pod uwagę następujące cele:


Kancelaria zajmuje się m.in.:

  • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
  • przygotowywanie i analiza umów w obrocie gospodarczym
  • negocjacje, mediacje
  • obsługa posiedzeń i zgromadzeń spółek
  • szkolenia