Nasi Adwokaci

Adwokat Agnieszka Sikorska

Adwokat Kamil Halastra

Urodzony w 1977 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji. Uprawnienia adwokackie zdobył poprzez ukończenie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym (m.in. prawem upadłościowo-naprawczym w tym upadłości konsumenckiej, prawem ochrony konkurencji, prawem konsumenckim, prawem autorskim, prawem spółek handlowych, prawie medycznym, własności intelektualnej, prawie deweloperskim i in.). Zajmuje się doradztwem prawno-gospodarczym oraz tzw. prawem procesowym, posiadając duże doświadczenie w reprezentacji stron w procesach sądowych. Posiada duże doświadczenie w procesach w szczególności dotyczących wykonywania: robót budowlanych, umów handlowych (dostawy, sprzedaży, produkcji, reklamy, świadczenia usług itp.) oraz ochrony praw wspólników spółek handlowych. Szczególne zainteresowania wykazuje w prawie zobowiązań dot. umów i kontraktów. Zajmuje się sporządzaniem kontraktów (w tym tzw. umów nienazwanych tj. tworzonych pod szczególne zapotrzebowanie klienta, dany rodzaj usługi czy też czynność mającą być przedmiotem umowy) jak i doradztwem klientowi przy ich opiniowaniu. W zakres swoich szczególnych umiejętności wlicza również negocjacje i mediacje z zwaśnionymi stronami dotyczące wykonawstwa przez nich umów cywilnoprawnych oraz ich praw i obowiązków.


Adwokat Agnieszka Sikorska

Urodzona w 1986 r. Ukończyła studia prawnicze oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Universität Passau, absolwentka Comparative Law Course. Uprawnienia adwokackie zdobyła poprzez ukończenie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu.

Obecnie jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym rodzinnym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Posiada także bogate doświadczenie w obronach w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych oraz z zakresu prawa karnego międzynarodowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w negocjacjach przedprocesowych, zwłaszcza z materii prawa budowlanego, wykonywania umów, deliktów, prawa transportowego i turystycznego. Ponadto prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego i osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach stałej obsługi prawnej. Wielokrotnie uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego.

W biurach kancelarii zespół wspomagany jest przez grono innych prawników, adwokatów i aplikantów adwokackich. Ponadto Kancelaria Współpracuje z adwokatami i aplikantami z całej Polski.